top of page
Welcome
Ilustrace pracující žena

Mateřství se v současném Česku zdá být spíš zátěží - společenskou, zdravotní i ekonomickou. Pro nás je ale především příležitostí. K růstu, rozvoji a prosperitě. Skrze konkrétní kroky a příběhy žen se proto snažíme mateřskou daň proměňovat v osobní
i celospolečenský zisk.

Měníme daň z mateřství*
ve společenský zisk

* DAŇ Z MATEŘSTVÍ  (z anglického CHILD PENALTY)

Termín označující fenomén, kdy se matky setkávají s překážkami v různých oblastech života oproti bezdětným ženám i mužům. Toto penále se týká pracovního i osobního života - ať už jde o odměňování v práci, omezení možností kariérního postupu, distribuce volného času nebo například péče o fyzické i psychické zdraví.

Ilustrace máma s miminkem

86 %

matek po rodičovské dovolené nezvažuje plný pracovní úvazek, částečných úvazků je ale na trhu jen 6 %.

62 %

je rozdíl v zaměstnanosti českých žen s jedním dítětem do 6 let oproti těm bezdětným.

16 %

je průměrný rozdíl ve výplatě mužů a žen, které jsou v ČR převážně  primárními pečovateli o děti.

75 %

matek se po porodu zhoršila psychická pohoda kvůli nedostatku osobního prostoru.

Proč je to téma? 

Ikonka otazníky černá

Mateřství, spolu se vším krásným, přináší i mnoho výzev. Zejména v otázce návratu do práce, kariérního postupu, srovnatelného platu s muži, ale i fyzického a psychického zdraví žen. Přímo i nepřímo tím narůstá nerovnost mezi muži a ženami.

 

Daň z mateřství se týká nás všech - způsobuje, že česká ekonomika přichází o potenciální nárůst HDP o 1,3 % a zvýšení veřejných příjmů o 44 mld Kč.

Daň z mateřství je komplexní

Hledáme systematické řešení. Proto sledujeme daň z mateřství v oblastech nerovností, jak je pojmenovává a analyzuje European Institute for Gender Equality (EIGE).

Ikonka laptop černá
PRÁCE

Návrat na pracovní trh je po mateřské značnou výzvou. Kloubení práce s péčí o děti je složité kvůli nedostatku flexibilních pracovních příležitostí a míst v předškolních zařízeních, ať už mateřských školkách nebo dětských skupinách.

Ikonka peníze černá
PENÍZE

Mateřská a rodičovská patří mezi hlavní faktory v rozdílech platů mezi muži a ženami, tzv. pay gap. Nižší ohodnocení žen má za následek finanční závislost na partnerech. Tato závislost vytváří velký tlak na muže jako na živitele rodin a na ženy v nelehkých situacích, kdy si prostě nemůžou dovolit odejít. Neadekvátní ohodnocení je pak spojené s nižším sebevědomím, s nímž se matky malých dětí často potýkají.

Ikonka čas černá
ČAS

Většina českých žen tráví tzv. druhou směnu péčí o domácnost, které věnují velkou část svého mimopracovního času. Na vlastní zájmy, vzdělání a koníčky jim už potom mnoho nezbývá.

Ikonka moc černá
MOC

Nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích je odrazem profesní pauzy během mateřství. Ta matkám často znesnadňuje návrat do rozjeté kariéry a s ní spojeným povýšením.

Ikonkra zdraví černá
ZDRAVÍ

Mateřství má nezpochybnitelný dopad na psychické i fyzické zdraví žen - mnohdy pozitivní, ale často zatěžující. Hlubší rozbor tohoto aspektu vnímáme jako zásadní, ale s ohledem na nedostatek naší expertizy se mu prozatím věnujeme jen okrajově.

VZDĚLÁNÍ
Ikonka vzdělání černá

Existující kariérní překážky spojené s mateřstvím ovlivňují už i výběr studia. Ženy se tak často pro svůj obor nerozhodují na základě svých zájmů a kompetencí, ale s ohledem na to, jestli ho bude možné kloubit s dětmi.

65

Sbíráme příběhy a zkušenosti s daní z mateřství.

svědectví nám už bylo nasdíleno.
Přidejte se i vy!

Po nástupu na mateřskou se mnou úplně přestal komunikovat můj nadřízený (a to i přes to, že před odchodem jsme si vyříkali, že chci zůstat v obraze a kontaktu s firmou). Veškeré, i ty důležité informace, jsem se dozvídala úplnou náhodou od kamarádky, která má ve stejné firmě manžela, popřípadě od kolegů z úplně jiného týmu.

Stačilo by jednou za kvartál udělat s maminkou, která na má o to zájem, nějaký meeting, kde se shrnou nejdůležitější informace. 

MONIKA
pomožte nám

Co s tím chceme dělat?

Věříme, že situaci může zlepšit každý jeden z nás. Svým uznáním, postoji nebo činy.

My jsme se rozhodli o změnu zasadit těmito kroky:

Ikonka spolupráce bílá

Expertní pracovní skupina

Spolu s odborníky z byznysu i akademie jsme vytvořili expertní pracovní skupinu, která se tématem daně z mateřství strategicky zabývá. Naším cílem je poukázat na daň z mateřství a odhalit oblasti, které je možné zlepšovat hned teď.

Ikonka podpora bílá

Prostor pro sdílení

Dáváme prostor všem matkám, ať už mají děti maličké, odrostlé nebo teprve na cestě. Chceme popsat téma mateřské daně skrze opravdové, žité příběhy a dát tak ženám najevo, že je vidíme, slyšíme a nejsou nám výzvy, kterým čelí, lhostejné.

Ikonka palec nahoru bílá

Návody na snížení daně - taháky

Připravujeme konkrétní kroky, které může každý z nás podniknout, aby pomohl snížení daně z mateřství. Svůj tahák na snížení daně z mateřství dostanou samy ženy, muži, zaměstnavatelé, stát i samosprávy.

Ikonka zdraví bílá

Event k medializaci taháků i celé iniciativy

Na přelomu května a června připravujeme neformální setkání, kde uveřejníme taháky pro systémové hráče - tedy zaměstnavatele a stát. Mezi hosty budou jak členové pracovní skupiny tak i ambasadoři, novináři i zástupci všech dotčených skupin.

Chci vědět jako první, co dalšího se chystá

Pošleme vám ho jako první

Co s tím může dělat každý z nás?

Pomožte nám k společenské změně, o které se v Česku mluví už opravdu dlouho! Stačí, když budete o tématu mluvit, dávat prostor příběhům matek, které se často cítí přehlížené, nebo když pošlete jeden z našich taháků do těch správných rukou.

Ikonkra otazníky černá
lineart4_Kreslicí plátno 1.jpg

    Iniciátorkami jsou   
a

Logo MAMIO
Logo MUMDOO

Tyto dvě platformy spojily síly a s expertizou dalších 10 předních osobností a odborníků připravují konkrétní kroky, které pomůžou všem dotčeným skupinám vydat se tím správným směrem. K projektu se přidala i řada ambasadorů, kteří souzní s myšlenkou společenského zisku skrze narovnání příležitostí.

bottom of page